taxi

Taksówka według słownika języka polskiego PWN to samochód służący do przewożenia ludzi lub towarów za opłatą według ustalonej taryfy. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że pojazdy samochodowe wykorzystywane jako taksówki muszą spełniać konkretne wymogi, które określa obowiązujące Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przyjrzyjmy się bliżej tym wymogom.

Miejsca dla pasażerów, drzwi i pomieszczenie na podręczny bagaż w taksówce

Taksówką może stać się samochód, który ma co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia (to kwestia umożliwienia wyjścia na zewnątrz w razie konieczności. Taksówka musi mieć również pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów. Warto przy tym wspomnieć, że sam przewóz bagaży (np. z lotniska, dworca) to jedna z usług oferowanych przez fachowe korporacje taksówkarskie, podobnie jak drobne przesyłki, czy drobne usługi zakupowe. Taksówkę koniecznie wyposaża się w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji.

Apteczka, zapasowe koło i dodatkowe światło z napisem „TAXI”

Taksówka musi być wyposażona w apteczkę doraźnej pomocy. Samochód musi mieć zapasowe, ogumione koło lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą. Ważne jest również dodatkowe światło z napisem „TAXI”, które musi odpowiadać konkretnym warunkom. To światło o barwie białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu. Światło musi być umieszczone na dachu, do tego powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m, o ile mamy dobrą przejrzystość powietrza. Możliwe jest stosowanie dodatkowych lamp z napisami, które określają firmę, telefon, inne dane identyfikujące taksówkę, o ile nie utrudniają czytelności i widoczności napisu „TAXI”. Można też stosować dodatkowe oznaczenia np. z nazwą miejscowości i jej herbem, czy z numerem bocznym i innymi identyfikatorami miejscowej taksówki, o ile są to oznaczenia zgodne z lokalnymi ustaleniami.